Logo De Mond van Leiden

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Als u een afspraak maakt, geeft u ons toestemming om gegevens over u en uw gezondheid te verwerken in het kader van de te verlenen mondzorg. Deze toestemming omvat mede het:

  • verwerken van persoonsgegevens aanwezig in uw patiëntendossier;
  • verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties;
  • verstrekken van uw persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van uw behandeling.

Voor het maken van een afspraak heeft u geen verwijzing nodig! Nieuwe patiënten zijn welkom.

Openingstijden

De Mond van Leiden